Proves d'accés a Cicles Formatius

Els cursos de preparació

A General d'Estudis preparem les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.

Les persones interessades a presentar-se a les proves d'accés a Cicles Formatius poden sol·licitar-nos informació sobre les especialitats que es poden escollir i orientació per accedir-hi.

El centre compta amb professorat especialitzat en cadascuna de les matèries que s'imparteixen per a la preparació de les proves.


Grup de matins
Dies Hores Inici
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11 h. 01/10/2018
Grup de nits
Dies Hores Inici
Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 22 h. Pendent d'inici

S'organitzen cursos de preparació tant per a la part comuna del temari com per a l'específica. Per a la part comuna, hi ha dos grups, un en torn de matí i un altre en torn de tarda, dues hores durant tres dies a la setmana. L'horari de preparació per a la part específica és flexible i es du a terme en grups reduïts.

Si no pot assistir a classe en els horaris que proposem per als grups de preparació de les assignatures comunes, sempre té l'opció de cursar les mateixes matèries en horaris lliures i grups reduïts, dins del sistema de classes de reforç.

Continguts

Les proves estan estructurades en tres àmbits que contenen les següents àrees:

 • PART COMUNA:
  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Idioma Estranger
  • Matemàtiques
 • PART ESPECÍFICA:
  • 2 assignatures segons el Cicle

Requisits

Es podran inscriure a les proves d'Accés a Cicles Formatius aquelles persones que compleixin amb els següents requisits:

Per a la prova de grau mitjà:
Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2018).
No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI)
Per a la prova de grau superior:
Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any de realització de la prova) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).

No cal cap altre requisit.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions