General d'Estudis ha rebut la certificació com a centre de preparació per als exàmens de la Universitat de Cambridge.

Cambridge ESOL

Cursos d'anglès

Fica a prova el teu anglès! Click per accedir a les proves de nivell!

Mitjançant les nostres proves de nivell online, pot saber quin és el seu nivell d'anglès, seguint les correspondències de les taules que encapçalen els tests. A cada franja de percentatge d'encerts li correspon un nivell determinat. Després, a General d'Estudis podrà trobar el curs que necessita per a millorar el seu anglès!


Nivell B1 d'anglès per a universitaris

General d'Estudis imparteix cursos de preparació per a aquells estudiants universitaris que necessiten obtenir el nivell B1 d'anglès per tal de cursar el Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat. La preparació s'orienta a l'obtenció de qualsevol certificat oficial que acrediti aquest nivell, o bé a les proves de nivell B1 que disposa cada universitat.

El Marc Comú Europeu de Referència descriu els diferents nivells de domini de la llengua. Entre aquests nivells, el B1 es descriu en els següents termes, on l'usuari

Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci,etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Marc Comú Europeu de Referència, p. 45

Característiques generals

Anglès

Els grups per als diferents nivells es fan tenint en compte el grau de coneixements de la llengua i l'edat de l'alumne.

Organitzem grups petits per a l'ensenyament/aprenentatge de la llengua, donant molta importància a desenvolupar de forma integrada les habilitats de comprensió i expressió en l'ús una llengua:

La participació a classe és essencial i es demana que l'alumne utilitzi tan aviat com sigui possible la llengua anglesa dins l'aula, ja que és l'únic lloc on podrà expressar-s'hi.

Ara, classes d'anglès a la Seu d'Urgell: PENTACENTER

Prova de nivell

Quan el nivell de coneixements de l'idioma no és prou clar per a l'alumne, pot realitzar una prova de nivell, els resultats de la qual servirien d'orientació per a inscriure'l al nivell més adient en el nostre centre. Tot i això, els resultats de la prova de nivell no suposen cap decisió definitiva. El canvi de grup i de nivell sempre és possible quan el professor avalui els coneixements de l'idioma que posseeix l'alumne.

Cursos i nivells

El centre disposa de cursos per a tots els nivells i totes les edats: nens a partir de 8 anys, adolescents i adults, desde nivell elemental fins a nivells avançats de domini de la llengua anglesa.

Cursos per a joves i adults:

  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • First Certificate
  • Advanced
  • Proficiency

Cursos per a nens:

  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate

Els cursos per a nens s'organitzen per nivell i per franja d'edat. Poden incorporar-s'hi nens a partir dels 8 anys fins als 12, de tal manera que es formen diverses franges d'edat: 8 - 9 anys, 10 - 11 anys, 11 - 12 anys, 13 - 14 anys i 15 - 17 anys.

Exàmens oficials

Oferim grups de preparació específics per als exàmens d'anglès de Cambridge ESOL, organitzats per la Universitat de Cambridge:

Per a obtenir més informació sobre les característiques de les proves, podeu fer click a la llista de vincles (en anglès).

També preparem grups per als nivells mitjà i superior d'Escoles Oficials d'Idiomes.

Empreses

Si vostè és un empresari que necessita parlar anglès i no te la possibilitat de desplaçar-se a l'acadèmia per manca de temps, nosaltres li solucionem el problema. Venim a la seva empresa les hores i els dies més indicats per vostè, i li fem un programa d'anglès a la seva mida adaptant-nos a les seves necessitats.

Tanmateix si el que vostè desitja és que part del seu personal, normalment l'equip comercial, parli anglès per facilitar els negocis amb l'estranger, nosaltres ens desplaçarem a la seva empresa les hores i dies que vostè cregui convenients, preparem un programa específic i evitem que el seu personal perdi temps en desplaçaments.

Anglès específic

Si per la seva feina o els seus estudis necessita un tipus de vocabulari específic, nosaltres el podem ajudar. Fem classes d'anglès comercial i d'anglès administratiu. Si ja té un nivell mitjà, amb poc temps assolirà el vocabulari necessari per defensar-se en aquests camps.

Si el seu nivell és bàsic o nul necessitarà més temps, ja que li caldrà assolir no només el vocabulari sinó les estructures gramaticals necessàries per poder expressar-se en aquesta llengua.

Treball i vacances a USA - UK

Estades a l'estranger: Sheffield Centre.

Has pensat en passar un estiu als Estats Units, Canadà, Anglaterra o Irlanda? O potser tot un any?

És la millor forma de consolidar el que has après durant l'any en els cursos d'anglès, i de veure món, conèixer gent i cultures diferents i aprendre a desenvolupar-te en situacions noves.

Hi ha moltes possibilitats tant pel que fa als llocs com en el tipus d'organització.

Pots marxar dues setmanes amb una organització que ho tingui tot previst, escola, vivenda, excursions, activitats o bé marxar un any només amb la família o la residència contractada, la resta ho faràs tu mateix un cop al païs segons et convingui. Pots fer d'Au Pair als Estats Units en una família americana (molt més acollidores que les angleses) o bé treballar en alguna institució americana on necessitin personal bilingüe per tractar amb els hispans i molt més.

Descomptes

General d'Estudis ofereix diferents tipus de descomptes* en els següents casos:

*Els diferents descomptes no són acumulables en cap cas

Vincles d'interés

Facebook Twitter Linkedin
General d'Estudis Lleida S.L. · Alcalde Costa, 18 · 25002 Lleida · Tel. 973 28 08 88 · gest[arroba]generalestudis.com Corregidor Escofet, 86 · 25005 Lleida · Tel. 973 98 40 30 · balafia[arroba]generalestudis.com