Cursos subvencionats per a treballadors

Formació contínua per a treballadors

General d'Estudis organitza, mitjançant el Consorci de Formació Contínua de Catalunya (Generalitat de Catalunya), cursos de formació contínua per a treballadors totalment subvencionats.

També hi ha un percentatge de places destinades a treballadors desocupats.

Inscripcions

Per a inscriure's als cursos de formació per a treballadors/res és necessari aportar:

  • La butlleta d'inscripció degudament emplenada que et proporciona el centre.
  • L'última nòmina o rebut d'autònoms.
  • DNI.

Característiques

  • Cursos de 20 a 50 hores.
  • Horaris de 20 a 22 hores, dos o tres dies a la setmana, o dissabtes matí.
  • Cursos intersectorials.

Oferta formativa

Actualment, no hi ha oferta de cursos subvencionats per a treballadors

Més informació

Per a realitzar consultes respecte als cursos o bé per a formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos personalment (despatx 01 de la primera planta) o bé per telèfon (973 28 08 88) a la sra. Neus Masana.

Adreça de correu-e: neus[at]generalestudis.com

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions