Oposicions: promoció interna exclusiva de la Generalitat

Els cursos de preparació

Horaris grup auxiliars a administratius
Data d'inici Dies Hores
Iniciat dilluns i dijous de 19 a 21 h.
Horaris grup subalterns a auxiliars
Data d'inici Dies Hores
Pendent d'inici 2 dies/setmana de 20.15 a 22.15 h.
Pendent d'inici Dissabtes de 09.00 a 13.00 h.

Convocatòria

Pendent de publicació

Previsió de convocatòria: 2019.

Més informació: Accés a la funció pública (gencat.cat)

Temari

Pendents de publicació els nous temaris per part de la Generalitat.

Procés selectiu

Les proves seran similars a les últimes promocions realitzades, encara que amb alguns petits canvis, com el fet que tindran un caire més pràctic que memorístic.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions