Operador/a de pont grua

A qui s'adreça?

La llei de prevenció de riscos laboral 31/95 i el Reial Decret 1215/97 obliga als operaris de pont grua a tenir la formació necessària per tal de fer anar de forma segura aquest tipus de maquinària.

En acabar el curs s'expedeix un certificat homologat que acredita la formació rebuda.


Operador/a de pont grua
Data formació teòrica Pendent d'inici
Data formació pràctica Pendent d'inici
Durada 10 hores
Dies divendres i dissabte
Horari divendres: 16 - 22 h. / dissabte: 9 a 13 h.

Metodologia

Els nostres cursos compaginen la part teòrica amb la pràctica, on bona part del temps la dediquem a practicar directament amb el Pont Grua. L’alumne rebrà un Certificat d’aprofitament acreditatiu de Manipulador de Ponts Grua en compliment de la llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i del RD 1215/97.

Objectius

L’objectiu principal del curs es el d’adquirir els coneixements i habilitats suficients i adequades per manipular de forma segura un Pont Grua.

Temari

Capítol 1.Introducció. Normativa de referència
 • Introducció
 • Normativa de referència
 • Drets i obligacions de treballadors i empresaris
 • Aspectes fonamentals sobre normativa
 • Directives comunitaries. Normes UNE, NTP.
Capítol 2. El Pont Grua. Requisits tècnics.
 • Descripció del pont grua. Definició.
 • Les grues a la indústria. Tipus.
 • Disseny i construcció
 • Components del pont grua
 • Paràmetre
 • Operacions
 • Elements del mecanisme d'elevació: els ganxos
 • El polispast monorail
 • El carro polispast
 • El carro obert
 • Les bigues
 • La biga principal
 • Les bigues testeres
 • Moviments del pont grua
 • Sistemes de seguretat del pont grua
 • Característiques dels ponts grua
Capítol 3. Seguretat en les operacions d’elevació
 • Equips de protecció individual
 • Senyalització en matèria de seguretat
 • Manipulació del pont grua
 • Riscos derivats de l’ús del pont grua
 • Riscos mecànics
 • Riscos elèctrics
 • Riscos produïts per defectes ergonòmics en el disseny
 • Riscos per fallada en l’alimentació de l’energia i altres transtorns funcionals.
 • Riscos produïts per l’absència i/o inadequació de mesures de seguretat
 • Mesures de prevenció. Equipament de les grúes
 • Dispositius de seguretat
 • Elements de seguretat basics per a una grua pont
 • Elevació de treballadors en equips d’elevació de càrregues.
 • Normes de seguretat
 • Normes bàsiques d’elevació
 • Normes d’hissat de càrregues
 • Normes d’us del pont grua
 • Normes d’us dels aparells d’hissar
 • Eslingat de càrregues
 • Condicions psico-físiques de la persona que utilitza la grua
Capítol 4. Comprovacions i manteniment dels elements d’elevació de càrregues
 • Seguretat en el manteniment de ponts grua
 • Manteniment mecànic del pont grua
 • Manteniment elèctric del pont grua
 • Tipus de manteniment
 • Modificacions de la grua

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions