Monitor/a de menjador escolar

A qui s'adreça?

Per a treballar com a monitor/a de menjador escolar en un centre educatiu és recomanable disposar del títol que acredita la formació necessària per tal d'exercir les funcions pròpies d'aquesta ocupació. General d'Estudis us ofereix cursos de 20 hores destinats a habilitar les persones interessades com a monitors/res de menjador escolar.


Horaris
Data d'inici Horari Durada
16/03/2019 Dissabtes de 9 a 14 h. 20 hores

Calendari del curs:

Els dissabtes 16, 23 i 30 de març, i 4 d'abril de 2019.

Quines són les funcions del monitor/a?

Les tasques del/de la monitor/a de menjador i oci són les següents:

 • Suport i educació en hàbits alimentaris: fomentar l'autonomia perquè els nens mengin i ajudar-los&que adquireixin bons hàbits alimentaris; ensenyar-los el comportament correcte a taula i amb els companys i professionals del menjador; fomentar les pràctiques higièniques abans i després de menjar, com ara rentar-se les mans i les dents.
 • l'accés i al manteniment del menjador: vetllar per l'acompliment dels horaris i torns d'accés i sortida del menjador fixats per l'escola; mantenir l'ordre durant els accessos de l'alumnat al menjador; assegurar que el menjador disposi dels estris necessaris (gerres, safates, coberts, tovallons, etc.); i dur a terme el manteniment i neteja del menjador, assegurant que aquest quedi en les condicions d'higiene necessàries per al dia següent.
 • Dinamització d'espais d'oci : donar suport a la planificació d'activitats de lleure, i preparar jocs i dinamitzar-los d'acord amb les directrius rebudes pel centre educatiu.

El monitor de menjador i oci també s'encarrega de donar suport a la gestió dels conflictes que puguin sorgir entre l'alumnat a l'hora del menjador o del lleure, i col·laborar en l'avaluació dels resultats de les activitats del menjador i lleure, per la qual cosa pot haver d'elaborar informes. 

Continguts del curs

Introducció a la realitat i funcionament del menjador

 • Normativa
 • L'equip educatiu del menjador: Recursos humans
 • Coordinadors/es i monitors/es: Taques i funcions
 • Treball en equip
 • Coordinacions: Relació amb el centre escolar, comunicació amb els pares
 • Resolució de conflictes

Educació en el lleure

 • Com educar els hàbits
 • Com planificar l'activitat del menjador
 • Desenvolupament i seguiment de l'activitat
 • Avaluació. Com elaborar un informe

Coneixements de dietètica i nutrició

 • Nocions bàsiques de dietètica i nutrició: aliments, nutrients, dieta equilibrada, etc.
 • Higiene i manipulació d'aliments
 • Dietes especials


Primers auxilis

 • PAS: Prevenir/avisar/socórrer
 • La farmaciola

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions