Manipulador d'aliments

A qui s'adreça el curs?

General d'Estudis ofereix la formació necessària per als treballadors de la indústria alimentària i l'hostaleria. La llei obliga als establiments que processen, distribueixen o subministren aliments a formar els seus treballadors per garantir que es duu a terme una pràctica correcta en la manipulació d'aliments.


Pròxims cursos de manipulador d'aliments
Data Horari Durada
29/04/19 De 16 a 19 h 3 hores

Temari

 • La salut és responsabilitat de tothom
 • La contaminació microbiana dels aliments
  • Vies d'accés dels microbis
  • Factors que afavoreixen el seu desenvulupament i reproducció
 • La higiene personal
  • La higiene del cos
  • Els hàbits higiènics
  • La salut
 • Les pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
  • La temperatura i el temps en els procediments culinaris
  • La contaminació creuada
  • L'aprovisionament d'aigua
  • L'emmagatzematge dels aliments
  • La neteja i la desinfecció de les instal·lacions, els equips i els estris
  • Les escombraries
  • El transport i la distribució dels aliments
 • La preparació culinària dels aliments
  • La verdura i la fruita
  • Els aliments congelats
  • Les conserves i semiconserves
  • Els aliments sensibles
 • La pastisseria
  • La nata
  • La crema
  • Les màneques i els pinzells

Annex: Regles d'Or de l'Organització Mundial de la Salut per a la manipulació higiènica dels aliments.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions