Operador de carretons elevadors

A qui s'adreça el curs?

Segons el R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol, la conducció dels carretons elevadors està només reservada per als treballadors que hagin rebut una formació específica en seguretat de la conducció per a aquest equips.

En acabar el curs s'expedeix un certificat que acredita la formació rebuda.

Operador de carretons elevadors (10 hores)
Data formació teòrica 23/11/18
Data formació pràctica 24/11/18
Dies divendres i dissabte
Horari divendres: 16 - 22 h. / dissabte: 9 a 13 h.

Temari

 • Normativa comunitària i espanyola
 • Manutenció
 • Paletització de la càrrega
 • Carretilles de manutenció automotora i manual
 • Sistema d'elevació
 • Plataformes de treball en carretons elevadors
 • Estabilitat de la càrrega
 • Seguretat i prevenció de riscos
 • Normes bàsiques per a la utilització segura del carretó
 • Normes d'utilització
 • Manteniment

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions