Operador de carretons elevadors

A qui s'adreça el curs?

Segons el R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol, la conducció dels carretons elevadors està només reservada per als treballadors que hagin rebut una formació específica en seguretat de la conducció per a aquest equips.

En acabar el curs s'expedeix un certificat que acredita la formació rebuda.

Operador de carretons elevadors (10 hores)
Data formació teòrica Pendent d'inici
Data formació pràctica Pendent d'inici
Dies divendres i dissabte
Horari divendres: 16 - 22 h. / dissabte: 9 a 13 h.

Temari

 • Normativa comunitària i espanyola
 • Manutenció
 • Paletització de la càrrega
 • Carretilles de manutenció automotora i manual
 • Sistema d'elevació
 • Plataformes de treball en carretons elevadors
 • Estabilitat de la càrrega
 • Seguretat i prevenció de riscos
 • Normes bàsiques per a la utilització segura del carretó
 • Normes d'utilització
 • Manteniment

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions