Benestar animal

Els cursos de preparació

Els cursos de benestar animal s'adrecen als professionals de la ramaderia que volen millorar el benestar físic dels animals que acullen a les seves explotacions.

El centre ofereix cursos generals de 20 hores de durada pel que fa al confort, allotjament, tracte i cura dels animals, incloent l'eutanàsia humanitaria, si correspon.

La formació bàsica es pot complementar amb tres tipus de mòduls específics de 8 hores de durada cadascun, i estan destinats a

  • Titulars i personal d'explotacions porcines,
  • titulars i personal d'explotacions avícoles,
  • transportistes d'animals i responsables d'animals durant el transport i en escorxadors
Benestar animal en el transport (20 hores)
Data d'inici Horari
Pendent d'inici Dissabtes, de 9 a 15 h.

Objectius dels cursos

  • Obtenir diferent informació sobre el comportament animal, fisiologia de l'estrès, tracte correcte dels animals a les explotacions, durant el transport i als escorxadors.
  • Conèixer la relació directa entre aquests coneixements i els models productius estables i competitius a mitjà i llarg termini.
  • Conscienciació social, necessitats dels animals i rebuig a pràctiques abusives.
  • Oferir oportunitats formatives i també laborals a futurs professionals o treballadors en actiu.

La finalitat principal dels cursos de Benestar Animal és fomentar el respecte i tracte ètic i moral pels animals, així mateix tot el relatiu al confort animal i que va més enllà de la manca de malaltia, sinó que engloba tot el benestar físic.

Temari

Introducció
Exposició del pla del curs i distribució del material didàctic. La necessitat de formació en benestar animal. Passat, present i futur del benestar animal a la UE i al món.
Bloc teòric 1. Coneixement dels animals
Coneixement de l'anatomia i fisiologia de les diferents espècies d'animals de renda, en els aspectes que en condicionen el benestar. Diferències anatòmiques i fisiològiques entre espècies, que condicionen diferents comportaments i capacitats. Etologia i comportament animal. El comportament d'acord amb l'espècie, la raça i l'estat. Condicionants anatòmics, sensorials i d'altres que en condicionen el comportament. Comportaments socials. La relació amb l'home. Salut i malaltia. Concepte de malaltia. Concepte de benestar i factors que el condicionen. Manifestació i mesura de la manca de benestar. Relacions del benestar amb la producció i la sanitat animal.
Bloc teòric 2. Aspectes socials i legals del benestar animal
El benestar animal a la UE. El benestar animal a la legislació. 92898 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5282 - 19.12.2008. El punt de vista de la societat sobre el benestar dels animals. Benestar animal, qualitat i seguretat alimentària. El benestar com a factor econòmic. Efectes de la manca de benestar. Repercussions del benestar animal en la productivitat de les explotacions i la qualitat dels productes.
Bloc teòric 3. El benestar animal en la pràctica diària
Les instal.lacions i els equips en relació amb el benestar. Diferències de requeriments de les diverses espècies i fases productives. Repercussió de l'ambient i el maneig dels animals sobre el seu benestar. Requeriments ambientals i de maneig. Modificacions en la programació i el funcionament de l'explotació, el transport i el sacrifici. Els requeriments en quantitat, qualitat i forma de subministrament d'aigua i aliment. Sanitat i benestar animal. La higiene i la prevenció sanitària com a factors de benestar. Els moviments i trasllats d'animals. La separació i re-agrupament de lots. La càrrega i descàrrega dels animals. La preparació al transport. La manera d'acostar-se i conduir els animals. Actuacions en cas d'emergència a l'explotació, el transport o el sacrifici. Sacrifici d'urgència a l'explotació, el transport o l'escorxador. Maneig d'animals amb condicionants específics (gestants, lactants, malalts, ferits). Els registres a les explotacions ramaderes, el transport i l'escorxador. La documentació sanitària i de benestar animal. Seguretat en el treball. Requeriments de seguretat per al personal que treballa amb animals.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions