Classes de reforç

Com funcionen?

Organitzem classes de reforç per a tots els nivells acadèmics:

 • Primària
 • Secundària (ESO)
 • Cicles Formatius (Grau Mitjà i Superior)
 • Batxillerat
 • Universitaris

Grups reduïts: 4 (universitaris) o 5 alumnes com a màxim per hora lectiva, atesos permanentment per part de professorat especialitzat i amb experiència docent.

Classes particulars: en cas de reforç intensiu, atenció especialitzada o requeriment per part de l'alumne o dels seus pares.

Horaris flexibles: organitzats per adequar-se a les necessitats de l'alumne, que pot triar horari lliurement de dilluns a dissabte.

Banc de materials pedagògics (temaris i activitats) de qualitat per a recolzar a l'alumne en qualsevol nivell acadèmic.

Si escau, el centre també ofereix assesorament psicopedagògic i de tècniques d'estudi.

Reforç de primària

En grups reduïts, es reforcen els continguts bàsics d'aquesta etapa:

 • Aprenentatge de la lecto-escriptura.
 • Operacions bàsiques de matemàtica.
 • Coneixement del medi social i natural.
 • Adquisicions d'hàbits d'estudi.
 • L'alumne realitza exercicis adequats al seu nivell de maduresa i rep la orientació del professor en la seva resolució.

Reforç de secundària

Dintre d'aquestos grups s'orienta a l'alumne per a què aconsegueixi els objectius que se li marquen a cada cicle.

El nostre sistema de classes permet d'adaptar-se als tipus de crèdits que periòdicament realitza a l'escola.Les classes es realitzen en grups de 5 alumnes com a màxim, i amb professors diferents en funció de l'assignatura.

Periòdicament es revisa l'horari de l'alumne per tal de adaptar-lo als requeriments de l'escola. Es facilita informació i assessorament sobre tècniques d'estudi.

Reforç de Cicles Formatius

Les classes de reforç inclouen els Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà. Organitzem cursos de preparació per a la universitat per a alumnes procedents de Cicles Formatius. A cada curs escolar, s'organitzen grups de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà.

A banda de les classes de preparació i/o reforç per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà, també oferim classes de reforç per a aquelles persones que ja estan cursant qualsevol d'aquests cicles.

Reforç de Batxillerat

Dins d'aquest nivell acadèmic, les classes de repàs estan enfocades a la superació d'aquelles assignatures que presenten dificultats per als estudiants.

Seguim el programa concret de cada escola. A més el professor proporciona exercicis i pràctiques complementàries pert tal de reforçar els continguts quan és necessari. Disposem de diferents horaris i grups adaptats a les necessitats de cada alumne.

Preparem classes de reforç per a alumnes d'ESO que necessiten preparar-se per als estudis de Batxillerat.

Reforç de Selectivitat

Quan s'acosten els exàmens de selectivitat i quant més aviat, millor, organitzem cursos específics per a la preparació a les Proves d'Accés a la Universitat:

 • Preparació fase general obligatòria i fase específica
 • Professorat especialitzat, amb àmplia experiència en la preparació de les PAAU
 • Grups reduïts
 • Simulacions globals de la prova
 • Tramitació de les inscripcions i sol·licitud de plaça als graus al portal ACCESNET

Reforç per a universitaris

Preparem totes les assignatures: matemàtiques, estadística, física, química, dibuix tècnic, idiomes, comptabilitat, àlgebra, llatí, càlcul, etc. Els grups estan formats per 4 alumnes com a màxim.

El nostre professorat té una llarga experiència en repassos universitaris. Són titulats en ciències, matemàtiques o enginyeries diverses. Disposem de material d'estudi i de material pràctic complementari per a moltes assignatures.

Ens adaptem als horaris de cada alumne i oferim la possibilitat de recuperació d'hores (en cas de no poder assistir a classe per la realització de pràctiques a la Facultat o per motius justificables).

Al canal de Youtube del centre trobareu mostres de classes de física i càlcul per a universitaris. Subscriviu-vos-hi!

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions