Comptabilitat

Com són els cursos de comptabilitat?

Els cursos estan dissenyats per assolir els coneixements mitjançant exercicis recapitulatius, els quals acumulen qüestions dels diferents temes teòrics. Els cursos finalitzen amb exercicis de simulació i/o exercicis globals per tal de garantir els resultats.

Els cursos s'adapten al nivell de coneixements de l'aprenent, des de l'iniciació als conceptes i a la pràctica bàsica de la comptabilitat fins als nivells més avançats, on els coneixements adquirits es podrien aplicar directament a les tasques pròpies del comptable a una empresa.

L'alumne té a la seva disposició uns horaris flexibles i un professorat especialitzat que fa un seguiment constant del seu aprenentatge mitjançant l'evaluació continuada.

En finalitzar el curs, es lliura un certificat d'assistència.

Oferta formativa:

Comptabilitat general i superior:

 • Comptabilitat informatitzada: Contaplus i Facturaplus
 • Comptabilitat i impost sobre societats

Els horaris són flexibles i estan organitzats per adequar-se a les necessitats de l'alumne, que pot triar horari lliurement de dilluns a dissabte:

 • De dilluns a divendres, matins de 9 a 14 h. i tardes/nits de 16 a 22 h.
 • Dissabtes: de 9 a 15 h.

L'alumne reserva plaça en l'horari desitjat i també decideix quantes hores vol dedicar-hi a la setmana i com les reparteix al llarg d'aquesta.

Reforç de comptabilitat, economia, empresa...

Cicles formatius

A General d'Estudis oferim classes de reforç de totes les assignatures relacionades amb la comptabilitat que formen part del currículum de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior i Grau Mitjà:

 • Comptabilitat financera
 • Comptabilitat de societats
 • Càlcul mercantil
 • Pràctiques d'oficina
 • Tècniques de comunicació
 • Economia

Universitaris

Oferim classes de reforç per als plans d'estudis dels següents graus:

 • Econòmiques
 • Administració i direcció d'empreses (ADE)
 • Turisme
 • Relacions laborals
 • Dret

General d'Estudis compta amb un professorat amb àmplia experiència i coneixements de les diferents necessitats de l'alumne segons la Universitat de procedència. Així mateix, posem a disposició de l'estudiant els temaris, exercicis i exàmens d'altres convocatòries completament resolts.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions