• English, faster than ever!

 • Curs 2016 - 2017

  Puja't a l'anglès amb General d'Estudis!

 • Anglès per a nens (6-7 anys)

  34 € / mes

 • Classes addicionals de conversa

  5 € / mes

  - En exclusiva per als alumnes matriculats als cursos d'anglès -

Escola d'anglès

Nous cursos intensius estiu 2017

Nous cursos intensius destinats a preparar les proves de Cambridge, entre els nivells A1 i C1. Horari intensiu de dilluns a dijous, en torns de matins, tardes i nits. Els cursos també s'adapten per a aquelles persones que no desitgin presentar-se a les proves de Cambridge, i que prefereixin una preparació intensiva a l'estiu.

L'escola d'anglès

Què fem?

En general d'Estudis organitzem grups reduïts que ens permeten garantir la interacció i ho aprenentatge col·laboratiu entre els alumnes, conservant el tracte personalitzat entre el professor i l'aprenent. L'objectiu de les classes consisteix a desenvolupar les habilitats d'expressió i comprensió en llengua anglesa, d'una manera semblant a la d'un parlant natiu.

Com ho fem?

Els cursos d'anglès es caracteritzen per la seva varietat respecto als nivells i l'adaptabilitat a les necessitats dels aprenents:

 • Cursos per a nens a partir de 3 anys i adults en tots els nivells
 • Classes de parla per millorar la fluïdesa i seguretat en la llengua
 • Horaris por el matí, tarda, nit i dissabtes matí
 • Preparació per als exàmens de Cambridge: KET, PET, FCE, CAU
 • Preparació per als nivellis B1 i B2 d'universitaris
 • Cursos per a empreses
 • Aules equipades amb mitjans multimèdia i audiovisuals

Horaris

L'organització dels cursos està dissenyada per oferir un ampli ventall de nivells i horaris per als nostres alumnes. A més, si aquí no troba el seu horari o el seu nivell, pot plantejar-nos crear un grup que s'adapti a les seves necessitats.

Horaris per als cursos intensius d'estiu 2017

Classes de DILLUNS a DIJOUS

NIVELLS A1, A2, B1 I B2
Comencem: 26/06/17 - Acabem: 20/07/17
Torn Nivell(és) Horari
MATINS B2 9:00 - 13:00
B1 9:00 - 12:00
A2 - A1 12:00 - 14:00
TARDES B1-B2 16:00 - 19:00
NITS B1-B2 20:00 - 22:00
NIVELL C1
Comencem: 26/06/17 - Acabem: 19/07/17
Torn Horari
MATINS 9:00 - 13:30
TARDES 16:00 - 19:30
NITS 19:30 - 22:00

Universitaris (nivell B2)

A partir del curs 2014-2015, els estudiants universitaris de grau hauran d'acreditar un nivell equivalent al B2 d'una llengua estrangera, tal i com es recull a l'article 211 de la
LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

El certificat al com es refereix el punt 2 de l'article és l'anomenat CLUC. Es tracta d'un examen interuniversitari i multinivell que pot acreditar un nivell B1 o B2 exclusivament, i que també permet reconèixer crèdits.

Per descomptat, el nivell B2 es pot acreditar amb els certificats de la Universitat de Cambridge, dels quals General d'Estudis és Centri Preparador Oficial (Cambridge ESOL - Exam Preparation Centri). Els alumnes de la UdL podeu gaudir d'un 10% de descompte a les mensualitats dels cursos d'anglès.

Prova de nivell

Faci clic al botó "Fer la prova" i accedirà a la prova de nivell gratuïta proposta per Cambridge English Language Assessment.

La prova consta de 25 preguntes de resposta múltiple que es contesten sense límit de temps. Un cop finalitzada la prova, obtindrá el barem necessari per saber quin és el seu nivell d'anglès; a més, podrà comprovar el nombre d'errors i de respostes encertades.

Fer la prova

Cambridge

General d'Estudis ha rebut la certificació com a centre de preparació per als exàmens de la Universitat de Cambridge. Oferim grups de preparació específics per als exàmens d'anglès de Cambridge ESOL, organitzats per la Universitat de Cambridge:

Per obtenir més informació sobre els exàmens i formalitzar la inscripció, podeu consultar el web de
The Lleida Cambridge Exams Centri i Exams Catalunya.

General d'Estudis s'encarrega de formalitzar les inscripcions a les proves de Cambridge per als seus alumnes. Informeu-vos en secretaria o amb la coordinadora de l'Escola d'Inglés.

Els nens a l'escola d'anglès

Els cursos d'anglès per a nens són per a alumnes de 3 a 12 anys. L'objectiu d'aquests cursos és que els més petits es familiaritzin amb l'idioma i a poc a poc vagin adquirint seguretat i capacitat per entendre l'ús de l'idioma. Les classes són completament en anglès, amb professors titulats i amb experiència treballant amb nens. La metodologia utilitzada està orientada a l'acció i participació per part de l'alumne, mitjançant activitats atractives i lúdiques per als nens com, per exemple, jocs, cançons, contes, etc.

Anglès econòmic per a nens

Ara, General d'Estudis ofereix cursos d'anglès dirigits a nens a preus econòmics, perquè aprendre anglès no és cap luxe.

 • Cursos de setembre a juny, de dues hores a la setmana
 • Preu de les mensualitats: 34€

Classes addicionals de conversa

Les pràctiques de conversa estan especialment dirigides als alumnes que ja assisteixen a les classes d'anglès general, a preus molt reduïts. Lògicament, si no sou alumne d'anglès al centre, també podeu contractar només classes pràctiques de conversa, incorporant-vos als grups ja formats o ben assistint en classes particulars.

Fluency és una paraula anglesa que es tradueix al català per fluïdesa. Aquesta és la qualitat dels fluids que s'oposa a l'estancament, en enganxar-se en la parla, a travar-se. Aquest fluir, en la parla, es tradueix en la soltesa i la coherència a l'hora de parlar (i també escoltar) en una llengua estrangera.

Conscients de les greus manques que els nostres estudiants sofreixen respecte al domini de l'expressió i la comprensió oral de la llengua anglesa, En general d'Estudis hem decidit, com a novetat, incloure classes de fluïdesa un cop per setmana. L'objectiu consisteix a adquirir una velocitat semblant a la qual tenen els nadius en una conversa.

Evidentment, els nivells bàsics no practicaran amb una conversa fluïda, però sí poden entrenar la fluïdesa amb els elements expressius que ja hagin adquirit, a pesar que encara siguin escassos. Per cobrir les necessitats dels nostres alumnes respecte a l'adquisició de la fluïdesa, oferim tres nivells diferents d'aprenentatge: bàsic, mitjà i superior.

Els mètodes i les activitats que proposem treballen l'expressió (speaking) i la comprensió (listening) orals mitjançant exercicis, jocs i activitats que involucren materials diversos, inclosos els audiovisuals. Paral·lelament, es reforcen el vocabulari i les estructures gramaticals que poden sortir al pas en la pràctica de l'oralitat.

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions