Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys

Els cursos de preparació

Obert termini de preinscripció i matrícula per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys: del 14 al 28 de febrer.

A General d'Estudis preparem l'accés a tots els graus universitaris. Així doncs, a més de les assignatures generals, també pot preparar amb nosaltres qualsevol de les assignatures específiques.

Horaris
Data d'inici Horari
15/09/18 Dissabtes, de 9 a 15 h.

Pregunti també pels horaris intersetmanals en grups reduïts.

Estat de la convocatòria

Dates previstes per a les proves de la convocatòria 2019:

 • Fase general: 27/04/2019
 • Fase específica: 04/05/2019
 • Preinscripció i matrícula per a l'accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional. Convocatòria 2019: del 14 al 28 de febrer. Últim dia per efectuar el pagament: 1 de març.
 • Matrícula a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per a més 45 anys. Convocatòria 2019: del 14 al 28 de febrer. Últim dia per efectuar el pagament: 1 de març.
 • Més informació: Canal Universitats - Accesnet.

Estructura de les proves

Les proves s'estructuren en dues fases, una general i una altra d'específica. La fase general consta de quatre proves:

 • Comentari de text
 • Llengua castellana
 • Llengua catalana
 • Llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

La fase específica s'estructura en cinc opcions relacionades amb diferents branques de coneixement:

 1. Arts i humanitats
 2. Ciències
 3. Ciències de la salut
 4. Ciències socials i jurídiques
 5. Enginyeria i arquitectura

L'aspirant ha de triar una d'aquestes opcions en funció de l'estudi universitari al qual vulgui accedir. Cadascuna d'aquestes cinc branques de coneixements s'associen a diversos graus universitaris. En aquest enllaç trobareu la llista d'estudis universitaris classificats per branca de coneixement.


Al seu torn, cada branca de coneixement té associades cinc matèries, de les quals l'aspirant n'haurà de triar dues. Els continguts d'aquestes matèries constituiran l'objecte d'avaluació de les proves de la fase específica:

Opcions d'accés Matèries
A. Arts i humanitats Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
B. Ciències Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Estadística
C. Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
Opcions d'accés Matèries
D. Ciències socials i jurídiques Economia de l'empresa
Estadística
Geografia
Història contemporànea
Matemàtiques
E. Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l'empresa
Matemàtiques
Química
Física

Normativa i requisits

Es reserva un 3% de les places de cada ensenyament homologat, pels que superen les proves d'accés de majors de 25 anys. Es poden triar estudis de qualsevol universitat, amb independència de la realització de les proves.

 • Majors de 25 anys:
  • Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de realització de la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.
 • Majors de 45 anys:
  • Tenir 45 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de realització de la prova.
  • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

La prova és comuna per a totes les universitats, llevat de la UOC.

Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.

Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i realitzar una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

En canvi, els majors de 40 anys només hauran de presentar el Curriculum Vitae i superar una entrevista personal.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions