Proves d'accés a Cicles Formatius

Els cursos de preparació

A General d'Estudis preparem les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.

Les persones interessades a presentar-se a les proves d'accés a Cicles Formatius poden sol·licitar-nos informació sobre les especialitats que es poden escollir i orientació per accedir-hi.

El centre compta amb professorat especialitzat en cadascuna de les matèries que s'imparteixen per a la preparació de les proves.


Grup de matins
Dies Hores Inici
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11 h. 03/10/2016
Grup de nits
Dies Hores Inici
Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 22 h. Pendent d'inici

S'organitzen cursos de preparació tant per a la part comuna del temari com per a l'específica. Per a la part comuna, hi ha dos grups, un en torn de matí i un altre en torn de tarda, dues hores durant tres dies a la setmana. L'horari de preparació per a la part específica és flexible i es du a terme en grups reduïts.

Si no pot assistir a classe en els horaris que proposem per als grups de preparació de les assignatures comunes, sempre té l'opció de cursar les mateixes matèries en horaris lliures i grups reduïts, dins del sistema de classes de reforç.

Continguts

Les proves estan estructurades en tres àmbits que contenen les següents àrees:

 • PART COMUNA:
  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Idioma Estranger
  • Matemàtiques
 • PART ESPECÍFICA:
  • 2 assignatures segons el Cicle

Requisits

Es podran inscriure a les proves d'Accés a Cicles Formatius aquelles persones que compleixin amb els següents requisits:

 • Per a la prova de grau mitjà:
  • Les persones que tinguin complerts 17 anys, o els compleixin durant l'any de realització de la prova.
 • Per a la prova de grau superior:
  • Les persones que tinguin complerts 19 anys, o els compleixin durant l'any de la realització de la prova.
  • Les persones que tinguin complerts 18 anys, o els compleixin durant l'any de realització de la prova i tinguin un títol de tècnic de grau mitjà (cicle formatiu) d'acord amb les relacions d'afinitats entre famílies professionals i cicles.

No cal cap altre requisit.

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions