Aconseguir un lloc de feina fix i disposar d’un horari laboral compacte, que faci compatible la vida laboral amb la familiar, són dos dels objectius més anhelats en el gruix de la societat actual.

Ser funcionari és sinònim d’esforç, treball i dedicació. Significa planificació, temps d’estudi i la superació amb èxit d’unes competitives oposicions. Això sí, la recompensa és molt dolça!

BeFunky Collage

Donar el millor d’un mateix

Preparar unes oposicions no és quelcom fàcil o automàtic. És una tasca que necessita la inversió de moltes hores de preparació, esforç i dedicació. Hauràs de compatibilitzar les següents situacions:

 • La vida social de l’opositor
  Degut a l’exigència de preparar unes oposicions, l’oci i les relacions personals de la persona que oposita, durant aquest període, passen a un segon pla –especialment, en dates pròximes a les proves–.
 • Estudiar i treballar
  En moltes ocasions, qui prepara unes oposicions ha de fer malabars per a compaginar aquests estudis amb la pròpia feina –no tothom pot permetre’s estudiar a temps complert–.
 • La preparació mental i física
  En moltes oposicions –per exemple, en les oposicions al Cos de Mossos d’Esquadra, Policia Local, Bombers, etc.–, la persona opositora haurà de preparar-se no només a nivell de contingut, sinó també físicament.
 • La inversió econòmica
  Escollint preparar les oposicions en centres especialitzats, la persona opositora aporta no només temps i esforç, sinó també una quantitat de diners, una despesa mensual que es converteix en una inversió a llarg termini.

Per optimitzar al màxim les preparacions, és molt important comptar amb el millor equip de professionals especialitzats en aquestes proves.


BeFunky Collage1

De què pots disposar si ets funcionari públic?

 • Els drets laborals
  Convertint-te en funcionari assegures la teva jubilació, la teva cotització a la Seguretat Social i, sobretot, la igualtat salarial entre homes i dones. També t’assegures drets tan fonamentals com la maternitat i la paternitat, i la baixa per malaltia.
 • El sou
  Disposaràs d’un sou adequat perquè puguis estar tranquil la resta de la teva vida laboral (i durant la jubilació). Els ingressos dels funcionaris depenen molt del tipus d’administració, responsabilitat i càrrec.
 • Els trasllats
  L’Administració permet exercir la mateixa feina en una altra població mitjançant concurs de trasllat. En aquest aspecte, també es té en compte la mobilitat geogràfica per assumptes de salut, entre d’altres. Per altra banda, els funcionaris també poden beneficiar-se d’excedències laborals, conservant els seus drets d’antiguitat i el seu lloc de feina.
 • Les vacances
  A més a més dels dies de vacances, els funcionaris poden gaudir de dies d’assumptes propis que poden gaudir lliurement al llarg de l’any.
 • La seguretat
  Aconseguir una plaça en l’administració pública és disposar d’una feina estable. I, si vols, la pots mantenir fins que et jubilis o prejubilis. Per tant, no hi ha risc de patir reestructuracions laborals o reduccions de plantilla, com passa en el sector privat.
 • La formació
  Hi ha moltes cursos presencials i a distància que pots realitzar mentre ets funcionari públic, de manera que la teva carrera es consolidi i actualitzi constantment.